Komplex vizsgálat

 GYÓGYPEDAGÓGIA:

Sokszor tapasztaljuk, hogy a szülő gondban van, hogy a gyermeke megfelel-e egy normál, életkorának megfelelő fejlődésmenethez vagy elmarad bizonyos területeken. Az óvodáskorú gyermekek fejlődését, iskolaérettségét illetve az iskoláskorú gyermekek tanulási nehézségeit gyógypedagógus vizsgálja.

A vizsgálat szülői konzultációval együtt, körülbelül 2 órát vesz igénybe. A vizsgálat alatt a szülő(k) kitöltenek egy anamnézis lapot a gyermek születésének körülményeiről, fejlődésének menetéről. Az anamnézist a konzultáció alatt megbeszéljük. Az eredmények tükrében további vizsgálatokat és fejlesztést javasolhatunk.

Iskoláskorú gyermekek tanulási nehézségeinek vizsgálatára a középiskolás kor végéig van lehetőség.

Az óvodáskorú gyermekeknél a következő részképességeket vizsgáljuk játékosan korosztályt és életkori sajátosságokat figyelembe véve:

 • általános, téri, síkbeli és idői tájékozottság
 • testséma
 • jobb/bal differenciálás cselekvéssel
 • figyelem, feladattudat, feladatértés, feladattartás, feladatvégzés
 • magatartás, együttműködés, munkatempó
 • grafomotorika
 • vizuális analízis-szintézis
 • sorrendiség
 • verbális és vizuális memória
 • szókincs, kifejezőkészség
 • auditív differenciálás
 • beszédészlelés, beszédmegértés
 • ok-okozati, analógiás és problémamegoldó gondolkodás
 • matematikai készség
 • mozgás (pl: egyensúly)
 • szem-kéz koordináció
 • fonológiai tudatosság

Az iskolás gyerekeknél/tanulóknál vizsgáljuk:

 • olvasási készség
 • helyesírási készség
 • matematikai készség
 • szövegértés
 • beszédészlelés
 • beszédmegértés
 • rövidtávú memória
 • figyelem

MOZGÁSFELMÉRÉS / IDEGRENDSZER VIZSGÁLATA

PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLAT, mely 4-5 alkalom. Ennek célja a gyermek pszichés állapotának feltérképezése, amely nem terápiás munka megkezdése. A vizsgálati alkalmak során részletes visszajelzés mellett megbeszéljük a szülőkkel, hogy a továbbiakban mire lenne szüksége a gyermeknek.

 

Jelentkezés és információk:

pszichokikoto.fejlesztes@gmail.com

Elérhetőségünk

Amennyiben kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba központi e-mail címünkön vagy szakembereink elérhetőségein.

pszichokikoto.fejlesztes@gmail.com

2112  Veresegyház, Állomás u. 19.

Időpontot szeretne kérni?

A Mozaik Fejlesztő Térbe egy űrlap kitöltésével tud bejelentkezni, melyet az alábbi gombra kattintva tud megnyitni. Az űrlap kitöltése előtt kérem, olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat!